วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ      

หน้าแรก ประวัติวัดไพรพัฒนา ประวัติพระครูโกศลสิขกิจ ทำเนียบวัตถุมงคล หลวงปู่สรวง เพลงธรรมะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ประจำเดือน มีนาคม 2558
ประจำเดือน เมษายน 2558
ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ประจำเดือน มิถุนายน 2558
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประจำเดือน กันยายน 2558


( 4 ภาพ)
นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิติยาทรกิติคุณ นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิติยาทรกิติคุณ ( 4 ภาพ)
วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 15.30 น. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิติยาทรกิติคุณ ที่มีกำหนดการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ถวายให้แก่วัดไพรพัฒนา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ถวายให้แก่วัดไพรพัฒนา ( 10 ภาพ)
พระครูโกศล สิกขกิต หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวง ประชาชนชาวอำเภอภูสิงห์ เดินทางมาร่วมรับการถวายต้นเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนที่วัดตาเปียงปราสาท กัมพูชา พระครูโกศล สิกขกิต หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวง ประชาชนชาวอำเภอภูสิงห์ เดินทางมาร่วมรับการถวายต้นเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนที่วัดตาเปียงปราสาท กัมพูชา ( 17 ภาพ)
กราบขอพรหลวงปู่สรวง กราบขอพรหลวงปู่สรวง ( 15 ภาพ)
คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล1 (วัดเจียงอี) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มากราบขอพรหลวงปู่สรวง โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา มาบรรยายธรรม
มาฆบูชา ไทย - กัมพูชา มาฆบูชา ไทย - กัมพูชา ( 13 ภาพ)
มาฆบูชา ไทย - กัมพูชา
ทอดผ้าป่า กัมพูชา ทอดผ้าป่า กัมพูชา ( 3 ภาพ)
ทอดผ้าป่า กัมพูชา
หน่วยแพทย์ทหาร หน่วยแพทย์ทหาร ( 3 ภาพ)
พันเอก พิชิต วันทา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ได้นำคณะชุดแพทย์ทันตกรรม จาก โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการ คืนความสุขให้รั้วของชาติ เพื่อให้ทหารตามแนวชายแดน
วัดไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา ( 11 ภาพ)
เยียวยาวาตภัยเขตอำเภอภูสิงห์ ..... ที่ ศาลาประชาคมบ้านธาตุทอง หมู่ที่ 8 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
วัดไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา ( 11 ภาพ)
บุญพระเวศ ? เทศมหาชาติ .. ที่ บ้านไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ( 19 ภาพ)
ในวันที่ 5 ? 15 เมษายน 2558 ที่วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ญาติโยมลูกศิษย์หลวงปู่สรวง พร้อมมูลนิธิหลวงปู่สรวง นำโดย พระครูโกศล สิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้ร่วมกันจัดงาน สืบสา
( 7 ภาพ)
( 12 ภาพ)
---
( 6 ภาพ)
( 20 ภาพ)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จมานมัสการหลวงปู่สรวง ทำบุญถวายสังฆทาน เป็นการส่วนพระองค์ โดยมี พระครูโกศล สิกขกิต เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา
test test ( 1 ภาพ)
test
( 19 ภาพ)
ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 ที่ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูวิสุทธิญาณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) ได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงาน สวดมนต์ข้ามปีสองแผ่นดิน ไทย ? กัมพูชา โดยมี พระครู
พระครูโกศลสิกขกิจ (ธ)
(หลวงพ่อพุฒ วายาโม)
เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
 
ชาวศรีสะเกษเดินทางข้ามประเทศ ถวายเทียนพรรษาที่วัดกัมพูชา
ชาวไทย-กัมพูชา ร่วมหล่อเทียนพรรษาแบบโบราณ พร้อมไถ่ชีวิตโค
 

วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
โทร.081-2659154, 084-8326951, 045-920832

IP Address 54.144.126.195

ผู้เยี่ยมชมเว็บจำนวน : ครั้ง